Hoe werkt het?

ICS bestaat 30 jaar en wie jarig is, trakteert. Daarom geven wij elke maand 30 prachtige prijzen weg. Door te betalen met uw creditcard maakt u elke maand kans op deze prijzen.
De actie loopt van 1 april t/m 31 december 2018.

Betaal met uw Card. Bijvoorbeeld als u gaat shoppen, in hotels, restaurants, bij tankstations, parkeergarages, op vakantie en online.

Als u met uw Card betaalt, wordt uw Card een KansCard: u maakt automatisch kans op het winnen van 1 van de 30 prijzen van die maand.

Elke maand trekt ICS de 30 prijswinnaars uit alle Cards waarmee betaald is. Hopelijk bent u één van de gelukkige prijswinnaars!

Actievoorwaarden

  Uitgeschreven door

 1. Deze actie is uitgeschreven door International Card Services BV (hierna: ICS), Wisselwerking 32, 1112 XP te Diemen en betreft één groot promotioneel kansspel voor ICS creditcards in 2018.
 2. Hoe kunt u meedoen aan de actie?

 3. De actieperiode loopt van 1 april 2018 t/m 31 december 2018.
 4. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.
 5. Iedere Card-houder die in de actieperiode minimaal één transactie doet met een door ICS uitgegeven consumenten creditcard maakt automatisch kans op het winnen van prachtige prijzen (met uitzondering van: MeesPierson Cards, ANWB Creditcards, ASN Creditcards, Bank ten Cate World Gold Cards, de Bijenkorf Cards, BMW Visa Cards, EuroClix Mastercards, LadyTalk Mastercards, Nationale-Nederlanden Cards, InsingerGilissen Gold Cards, prepaid Cards, zakelijke creditcards, RegioBank Creditcard, SNS Creditcards en creditcards met een Gespreid Betalen Faciliteit).
 6. Voorwaarden van de actie

 7. Er zijn per trekking meerdere prijzen te winnen. In totaal worden er elke maand 30 prijzen verloot. De prijzen staan vermeld op www.icscards.nl/winmetuwcard. Het prijzenpakket vertegenwoordigt een consumentenwaarde van € 36.325,- inclusief btw.
 8. Per ICS-klantnummer dingt men per maand één keer mee naar een prijs, ongeacht het aantal creditcards (Hoofd en eventuele Extra Cards) dat hieraan gekoppeld is.
 9. Alleen transacties die binnen de actieperiode door ICS zijn verwerkt vallen onder deze actie.
 10. Gecrediteerde, betwiste en frauduleuze transacties en transacties die niet door ICS zijn geautoriseerd, zijn uitgesloten van deze actie. Transacties met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage, verzekeringsbijdragen en overboekingen van en naar de creditcard zijn tevens uitgesloten van deze actie. Cards die op het moment van trekking zijn beëindigd of geblokkeerd, worden uitgesloten van de trekking.
 11. De prijswinnaars

 12. Er vinden 9 trekkingen plaats. Per trekking worden alle prijswinnaars van die periode getrokken. In totaal worden er 270 prijswinnaars getrokken. De trekkingen van de prijswinnaars vinden plaats:
  • Op woensdag 2 mei 2018 over de transacties in de periode 01-04-2018 t/m 30-04-2018
  • Op maandag 4 juni 2018 over de transacties in de periode 01-05-2018 t/m 31-05-2018
  • Op dinsdag 3 juli 2018 over de transacties in de periode 01-06-2018 t/m 30-06-2018
  • Op donderdag 2 augustus 2018 over de transacties in de periode 01-07-2018 t/m 31-07-2018
  • Op maandag 3 september 2018 over de transacties in de periode 01-08-2018 t/m 31-08-2018
  • Op dinsdag 2 oktober 2018 over de transacties in de periode 01-09-2018 t/m 30-09-2018
  • Op vrijdag 2 november 2018 over de transacties in de periode 01-10-2018 t/m 31-10-2018
  • Op maandag 3 december 2018 over de transacties in de periode 01-11-2018 t/m 30-11-2018
  • Op donderdag 3 januari 2019 over de transacties in de periode 01-12-2018 t/m 31-12-2018
 13. De prijswinnaars worden willekeurig door een computer bepaald.
 14. De prijswinnaars worden uiterlijk twintig dagen na afloop van de trekking schriftelijk (op het bij ICS bekende adres) dan wel telefonisch op de hoogte gesteld door ICS. De prijswinnaars kunnen, na toestemming van de prijswinnaar, vermeld worden op de actiesite www.icscards.nl/winmetuwcard
 15. Binnen enkele weken nadat de prijswinnaars op de hoogte zijn gesteld, zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd of overgemaakt op zijn/haar ICS creditcard-rekening.
 16. Prijzen worden alleen bezorgd op een Nederlands adres.
 17. Uitkering van gewonnen prijzen in geld is niet mogelijk, tenzij de prijs een geldbedrag is.
 18. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan de Hoofd Card-houder, ook indien de transactie is verricht met een Extra Card.
 19. Over de uitslag van de trekkingen kan niet worden gecorrespondeerd.
 20. De prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet accepteren van een prijs vervalt deze aan ICS.
 21. Aan prijswinnaars kan gevraagd worden of zij hun medewerking willen verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de actie, zoals foto-opnamen en mogelijk een interview. Als prijswinnaars hiermee hebben ingestemd, zal ICS gerechtigd zijn deze foto-opnamen en interview(s) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze door ICS gewenst. ICS is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de prijswinnaar.
 22. Personeelsleden van ICS zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 23. ICS is niet aansprakelijk voor enig gebrek aan de gewonnen artikelen. Ook is ICS niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan door deze actie, of het al dan niet ontvangen van de gewonnen artikelen.
 24. Het kansspel

 25. Deze actie is opgesteld in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen.
 26. ICS draagt Kansspelbelasting af conform de geldende Wetgeving.
 27. ICS behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.
 28. De actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze actie zijn te vinden op www.icscards.nl/winmetuwcard.
 29. Heeft u vragen of een klacht?

 30. Voor eventuele vragen en/of klachten over deze actie kunt u zich richten tot International Card Services BV, postbus 23225, 1100 DS te Diemen.